Nuorisoasiainkeskus - Harrastushaku - Käyttöehdot

Harrastushaku-palvelun käyttöehdot

Harrastushaku on Helsingin kaupungin ylläpitämä palvelu, jossa esitellään pääkaupunkiseudun harrastustarjontaa nuorille. Harrastushausta löytyy Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien tarjoamia harrastuksia sekä erilaisten nuorten järjestöjen ja yritysten järjestämää harrastustoimintaa.

Palvelun kautta on mahdollista saada tietoa ja ilmoittautua harrastusryhmiin. Palvelun tarjoaja päättää, mihin kursseihin on mahdollista ilmoittautua sähköisesti, ja milloin harrastustoimintaan on ilmoittauduttava paikan päällä, sähköpostitse tai puhelimitse.

Palvelu ei edellytä toistaiseksi rekisteröitymistä. Helsingin kaupunki pidättää kuitenkin oikeuden muutoksiin tässä asiassa.

Maksullisiin harrastuksiin ilmoittautuminen edellyttää 18 vuoden ikää tai edunvalvojan eli huoltajan suostumusta.

Palvelun sisältö

Helsingin kaupunki pyrkii siihen, että Harrastushaussa oleva sisältö on mahdollisimman laadukasta, virheetöntä ja ajantasaista. Helsingin kaupunki ei kuitenkaan vastaa palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon aiheuttamista vahingoista, eikä muiden toimijoiden järjestämistä harrastuksista. Palvelussa annettavia tietoja, ohjeita tai neuvoja ei myöskään ole tarkoitettu juridisiksi, kaupallisiksi, lääketieteellisiksi tai muunkaltaisiksi nuorisoasiainkeskusta tai muuta palveluntarjoajaa sitoviksi tiedoiksi, ohjeiksi tai neuvoksi, eikä niihin siten voi vedota. Niiden perusteella ei myöskään voi esittää Helsingin kaupunkia tai muuta palveluntarjoajaa kohtaan vaatimuksia.

Helsingin kaupunki kehittää Harrastushakua jatkossa, ja sillä on oikeus muuttaa palvelua ja sen sisältöä osana normaalia toimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla. Helsingin kaupungilla on myös milloin tahansa oikeus lopettaa palvelun tuottaminen.

Käyttäjän tiedot

Käyttäjän tulee antaa harrastustoimintojen edellyttämät tarpeelliset henkilö- ja muut tiedot itsestään ja huoltajastaan, jos käyttäjä on alle 18-vuotias. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan tietojen muutoksista kurssin/harrastuksen järjestäjälle. Helsingin kaupunki ei vastaa käyttäjälle ja harrastustoimintaan osallistujalle tapahtuvasta harmista tai vahingosta, mikäli käyttäjä on antanut väärää tietoa itsestään.

Helsingin kaupungilla on oikeus käsitellä käyttäjän henkilötietoja henkilötietolain ja muun lainsäädännön mukaisesti sekä rekisteriselosteessa tarkemmin kuvatuin tavoin. Käyttäjän tiedot tallennetaan nuorisopalvelujen käyttäjärekisteriin. Henkilötietoja tarvitaan ilmoittautumisen yhteydessä laskutusta varten.

Harrastushaun tietoliikenne on salattu 256-bittisellä SSL-salauksella, jotta tiedot säilyvät luottamuksellisina.

Helsingin kaupunki ja muut harrastustenjärjestäjät eivät luovuta käyttäjän tietoja ulkopuolisille ilman asianomaiselta erikseen pyydettyä lupaa.

Osallistumisen peruuttaminen

Mikäli käyttäjä joutuu perumaan osallistumisensa palvelun tarjoamaan harrastustoimintaan, tulee hänen ilmoittaa siitä mahdollisimman pian harrastustoiminnan järjestäjälle sähköpostilla tai henkilökohtaisesti. Maksettu osallistumismaksu palautetaan vain lääkärintodistusta tai muuta pätevää syytä vastaan.

Helsingin kaupungin puolesta osallistujaa ei ole vakuutettu.

Yleistä

Yllä mainittuja käyttöehtoja sovelletaan Helsingin kaupungin tuottamaan ja ylläpitämään Harrastushaku-verkkopalveluun.

Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin Helsingin kaupungin kautta tarjolla olevan sisällön ja aineistojen käyttämiseen, jollei jonkin palvelun osalta ole erikseen toisin ilmoitettu tai sovittu. Käyttämällä palvelua käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot itseään sitoviksi.