Harrastushaku - Harrastushaku - Etusivu
Partiolaisten päiväleiri, Vuosaari 2

Partiolaisten päiväleiri, Vuosaari 2

Leirit 7–10 -vuotiaat

11.6.2018 - 15.6.2018

Partiolaisten päiväleiri, Vuosaari 3

Partiolaisten päiväleiri, Vuosaari 3

Leirit 7–10 -vuotiaat

18.6.2018 - 21.6.2018

Partiolaisten päiväleiri, Viikki 1

Partiolaisten päiväleiri, Viikki 1

Leirit 7–10 -vuotiaat

4.6.2018 - 8.6.2018

Partiolaisten päiväleiri, Viikki 2

Partiolaisten päiväleiri, Viikki 2

Leirit 7–10 -vuotiaat

11.6.2018 - 15.6.2018

Partiolaisten päiväleiri, Viikki 3

Partiolaisten päiväleiri, Viikki 3

Leirit 7–10 -vuotiaat

18.6.2018 - 21.6.2018

Partiolaisten päiväleiri, Tullinpuomi 1

Partiolaisten päiväleiri, Tullinpuomi 1

Leirit 7–10 -vuotiaat

4.6.2018 - 8.6.2018

Partiolaisten päiväleiri, Tullinpuomi 2

Partiolaisten päiväleiri, Tullinpuomi 2

Leirit 7–10 -vuotiaat

11.6.2018 - 15.6.2018

Partiolaisten päiväleiri, Tullinpuomi 3

Partiolaisten päiväleiri, Tullinpuomi 3

Leirit 7–10 -vuotiaat

18.6.2018 - 21.6.2018

Partiolaisten päiväleiri, Taivallahti 1

Partiolaisten päiväleiri, Taivallahti 1

Leirit 7–10 -vuotiaat

4.6.2018 - 8.6.2018